top of page

Iincwadana

Eli licandelwana labazali ukuba baqaphele iileta zethu zeendaba zekota eziza kubekwa kweli phepha emva kokuba zikhutshelwe abafundi.

Ngamanye amaxesha ngaphezulu kwe-15% yeeleta ezikhutshiweyo azifikeleli kubazali / abagcini babafundi ngexesha, ngamanye amaxesha abade bazenze, okukhokelela ekushiyekeni uninzi lwabazali lungenalwazi malunga nolwazi olubalulekileyo. .

2022

2021

bottom of page