top of page

Iyunifomu

Eli licandelwana lokuba abazali baqwalasele umgaqo-nkqubo wethu ofanayo wokuba umfundi ufanele ukunxitywa njani na esikolweni

Bonke abantwana kwi-NEXUS kulindeleke ukuba banxibe iyunifom yesikolo yonke imihla. Sikhuthaza abazali ukuba bazame ngazo zonke iindlela ukuqinisekisa ukuba abafundi banxibe ngokufanelekileyo xa befika esikolweni.

Umgaqo-nkqubo ofanayo

Ingubo

IMG-20210720-WA0007.jpg

Ijezi

IMG-20210720-WA0003.jpg

Misa

IMG-20210720-WA0018.jpg

Ijezi

IMG-20210720-WA0017.jpg

Misa

IMG-20210720-WA0006.jpg

Ihempe

IMG-20210720-WA0019.jpg

Tracksuite Pants

IMG-20210721-WA0004.jpg

Amaculo

IMG-20210720-WA0004.jpg

Tracksuite Pants

IMG-20210721-WA0003.jpg

Uluhlu lwamaxabiso afanayo

QAPHELA: Oku kulandelayo yenye indlela yokuba abasebenzisi be-smartphone bafumane umbono ongcono: (Uluhlu lwexabiso elingafaniyo)

ABASEBENZISI BE-SMARTPHONE COFA APHA

bottom of page